Spam Poison
Community

20 Years

Feeding spammers
since 2003

Maltese

 

Iggieled kontra l-ispammers

Iggieled kontra l-ispammers

´╗┐WWW Robots ( jghidulhom ukoll wanderers, spiders crawlers u bots) huma programmi li jfitxu l-internet ghall links. Meta bot ta xi spammer jigielek fil website, blog forum ecc, il- pagni kolla jiegu mfittxin ghall links u email addresses.

 
Issa tista tiggieled kontra il-bots taghhom!

kull ma trid taghmel hu tillinkja ghall go din il page, halli meta il bot ta l-ispammer jsiblek il page, jigi trappjghat hawn. bix tillinkja huza dan il-code semplici

 
Text : Iggieled kontra l-ispam, klikkja hawnek!

<a href="http://maltese-1670379954.spampoison.com">Iggieled kontra l-ispam, klikkja hawnek!</a>

 
Blog Sticker :

<a href="http://maltese-1670379954.spampoison.com"><img src= "http://pics8.inxhost.com/images/sticker.gif" border="0" width="80" height="15"/></a>

 

Dawn il-links jaqbdu bots li jfitxulek l-email u jittrapjahwon go site li jtihom loop ta emails falsi li kwazi qatt ma jispicca. Il-majorita ta domains huma ta spammers stess! Din prattikament jfarrakilhom il-lista ta emails li sabu.


Grazzi lil Luke Cassar li ghenna naghmlu din il page bil Malti. siblu il website tieghu fuq krazysworld.orgfree.com

 

 

 
Monitoring by
PRTG Network Monitor