Spam Poison
Community

20 Years

Feeding spammers
since 2003

Albanian

 

Mbroju kundër Spammit

Mbroju kundër Spammit

WWW Robots (apo spiders, crawlers, ose bots) jan Programe te cilt i kontrollojn WebFaqet dhe i percjellin WebLidhjet. Dhe nese nji Robot i ndonji Spammer`it e kontrollon Faqen, dhe e gjen naj Bllog apo Forum, etj, ku gjinden Lidhjet aj i merr te gjitha Email-Adresat dhe i keqpërdor me Spam.

 
Tash mundesh mu mbrojt kunder keti Robotit

Vetum Lidhesh me ketë Faqe, dhe te gjithë Robotat te cilt gjinden ne Faqen Tende, do te transferohen ketu. Për tu lidhur me ketë Faqe përdore ketë kod:

 
Teksti : Mbroju kunder Spamm`it! Kliko Këtu!

<a href="http://albanian-1670384584.spampoison.com">Mbroju kunder Spamm`it! Kliko Këtu!</a>

 
Mini Foto :

<a href="http://albanian-1670384584.spampoison.com"><img src= "http://pics8.inxhost.com/images/sticker.gif" border="0" width="80" height="15"/></a>

 

Email-Adresat te cilt do te mbledhen nga Robotat, do te jen Gabim te generuara dhe Spammer te cilt i keqpërdorin Email`at, ata tash nuk do te kenë profitim më. Sepse gjdo Email tash qe e dergon Spammer, i këthehet Dërguesit përseri dhe aj do te jet i detyrum gjdo Email-Adres ta pastroj dhe ta kontrolloj qe kështu kijo procedur kurr nuk do te mer Fund :-)


E Falemderojm shum dardanasin_ch për ndihmen qe e ka dhen për ta realizuar ketë Faqe ne gjuhen Shqipe. Vizitone WebFaqen e përkthyesit www.dardana.ch

 

 

 
Monitoring by
PRTG Network Monitor